Lịch thi đấu Vòng 1/8

Thứ 4, ngày 06/03/2024
Thứ 5, ngày 07/03/2024
Thứ 4, ngày 13/03/2024
Thứ 5, ngày 14/03/2024

Xin lưu ý lịch thi đấu có thể có những thay đổi